Juli 2014
ASERTACIJA je vještina ili oblik komunikacije sa drugom osobom.
Postoje tri najčešće vrste ponašanja u interakciji sa drugima i prateće emocije:
ASERTIVNOST-izražavanje svojih misli,osjećanja i uvjerenja na direktan,pošten(iskren) i adekvatan način uz uvažavanja prava drugih ljudi.Osoba istupa sa svojom željom a ne sa zahtevom.
PASIVNOST-podrazumjeva ne mogućnost izražavanja svojih misli,uvjerenja i osećanja na asertivan način."Pasivna osoba narušava svoja prava,ne poštuje svoje potrebe, ne postavlja granice u odnosu na druge ljude,u komunikaciji je ne sigurna i anksiozna, njen cilj je da zadovolji drugog i da po svaku cjenu izbjegne konflikt.
AGRESIVNOST-podrazumeva direktno zalaganje za svoja prava i izražavanje misli,osećanja i uvjerenja na način koji nije adekvatan i uvek ugrožava prava druge osobe. Cilj agresije je uspostavljanje kontrole nad situacijom i ljudima,demonstracija moći,dominacije.
Svi smo mi tokom života doživjeli neke od situacija u kojima smo
manje -više bili u svakom od ova tri navedena oblika.
Asertacija kao vještina ima za cilj da pomogne čovjeku, da ga poduči kako da bude u asertivnom stanju.
 Asertivni ljudi su srećniji i zadovoljniji.
Asertivni ljudi češće od drugih dobijaju ono što žele,
poštuju sebe i svoju energiju,znaju da se kontrolišu,
kako da saniraju stres,otvoreni su za nova rješenja,
pozivaju se na međusobno poštovanje čak i u konfliktu.

Ne boje se da iskažu svoje ne zadovoljstvo,imaju veće povjerenje u sebe i druge..

Poruka ASERTACIJE je:
(ovako)mislim, osjećam, želim
imam pravo da:

-samostalno procenjujem,
-samom sebi da sudim,
-odgovaram za svoje postupke,
-kažem"ne razumijem",
-kažem"baš me briga"
-kažem "ne znam"
-pravim greške i budem odgovoran za njih
-da se mijenjam,
-da budem ne logičan pri donošenju odluka,
-da ne zavisim od nakolonosti drugih.

Preuzimajući odgovornost za sopstvena mišljenja,osećanja i ponašanja dajemo sebi slobodu izbora.Samim tim smo i zadovoljniji i srećniji a osećanja zdrava i jasna. Isto to važi i za drugu stranu ogledala.

Nije uvek lako biti u asertivnom stanju.
Dogodi da skliznemo.
Treba znati prepoznati i povratiti se što prije.

Zarad sopstvenog zdravlja.
Zdrava osjećanja čine zdravo tijelo.

Enisa77 Generalno