Kako prepoznati traumu?

Kada smo stigli do tačke da budemo iskreni sa samim sobom, po čemu možemo prepoznati traumu?

Klasični simptomi koji se ispoljavaju sa fleshbackom, intrusion (iznenadno prepljavljivanje slika iz prošlosti) su simptomi šoktraume. Ali ne jedini.

Read more

BIO Google – unutrašnja karta ljudskih potreba

To šta je google znamo svi u međuvremenu. Pretraživač. Ubacimo pojam koji nam je potreban i dobijemo rezultate. Ponekad je ono što nam je Google predložio upravo to što smo mislili, tražili. Nekada pak dobijamo prijedloge koje nisu u skladu sa našom potrebom. Po istom principu radi i BIO google, kojeg ima svako od nas….

Read more

Slobodna volja – imamo li je?

Vjerujemo da imamo slobodnu volju. Imamo utisak da imamo slobodnu volju. Ono što ne primjećujemo je da je slobodna volja već manipulisana (unutar nas samih).

Read more

Po-vezivanje i odnosi. Dio – 2

Sigurno po-vezivanje sa roditeljima ispunjava uslove da se možemo zdravo i prirodno razvijati, te kasnije u životu biti sretni.

Većina primjeti u kasnijm godinama da na mnogo mijesta nešto koči. Najčešći problemi su:

Read more

Po-vezivanje i odnosi. Dio – 1

Da li traumatski događaji uništavaju odnose? Po-vezivanje? Kako se po-vezujem sa drugim ljudima? Kako ulazim u odnose? Kakav kontakt imam sa ljidima? Kako se uopšte osjećam sa, pored drugih ljudi? Danas je na žalost tako, da se velika većina ne osjeća po-vezanima sa drugim ljudima. Sa svijetom, sa životom. Osjećaj usamljenosti i ne-povezanosti sa svijetom…

Read more

Traume u razvoju i rane ozlijede

Traume u razvoju su skoro nepoznate. To dovodi do toga da ne uzimamo u obzir manje rane koje su nas traumatizirale u razvoju. Svaki put kada pomenemo riječ trauma, mislimo na nasilje – zloupotrebu – zapostavljanje, kao i druga gruba dešavanja u životima djece.

U međuvremenu znamo da se u traumi u razvoju uopšte ne radi o gravirajućim događajima, nego da nastaju od nedostatka po-vezanosti sa roditeljima na prvom mjetu, a nakon toga sa ostalima.

Read more

Šta je Trauma – Pregled i vrste

Susrećemo se svakodnevno sa ovim izrazom, ali šta je zapravo trauma? Velika većina veže riječ trauma sa događajima koji su strašni i veliki. Ratovi, saobraćajne nesreće, zlostavljanje. Trauma međutim ide i dalje. Dublje. Nije neophodno doživjeti nešto užasavajuće, da bi nosili ostatak života posljedice. PREVIŠE → PREBRZO → IZNENADA → osjećaj BESPOMOĆNOST (prekinuta po-vezanost) Trauma…

Read more