29. Dezember 2013

Kao prijenosnici informacija iz bio polja služe nam fotoni.
Živi organizmi su sastavljeni od žive stanice koje emitiraju svjetlo. Ove emisije svjetlosti nazivaju se biofotoni - slabi elektromagnetski valovi mjerljivi samo sofisticiranom opremom.
Emisija svjetla je izraz funkcionalnog stanja organizma bilo ljudskog, životinjskog ili biljnog. Ovi valovi elektromagnetskih emisija stvaraju elektromagnetsko ili biopolje oko svakog organizma.
Ta polja ne postoje u izolaciji nego se stapaju u globalne kolektivne svijesti ili inteligencije, također nazvano duh materije. Sve je međusobno povezano.
Svaka emisija svjetlosti ili biofoton ima bračni foton. Znanstveno je dokazano da simultano održavaju kontakt jedni s drugima bez obzira na udaljenost (telepatija dvaju fotona).
To je mehanizam koji povezuje fotografiju s onim što oni ilustriraju i obratno. S tog stajališta možemo zaključiti da se Quantecovo djelovanje temelji na međupovezanosti između dva fotona.
Zajednički jezik računala i fotona
Fotoni poznaju samo dva stanja: vibriraju okomito ili vodoravno: |- -||-|- - -||-||-
To možemo usporediti sa binarnim sistemom kod računala: 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Quantec sistem koristi fenomen razbijanja fotona i emitira odabrane informacije na fotografiju, a fotoni služe kao prijenosnici informacija od fotografije do objekta na fotografiji.
Pokus s dvostrukim prorezom – Kvantna čudnovatnost (Dr. Quantum - Double Slit Experiment)


Kvantna čestica (foton, elektron) ispaljena je na cilj koji može detektirati kako je stigla – kao čestica tvari ili kao val energije. Prije no što dosegne cilj, ona mora proći kroz prorez na zapreci. Zagonetka je u tome što, kako se čini, elektron nekako zna, kad zapreka ima jedan prorez, a kad ima dva. Kad je otvoren samo jedan prorez, elektron započinje i završava putovanje kao čestica ili tvar. Kad su otvorena oba prolaza, isti elektron započinje putovanje kao čestica, istovremeno prolazi kroz oba proreza kao val energije, došavši na odredište, ponaša se kao i na početku, kao čestica. No, kvantni je svijet mnogo tajanstveniji i kada je elektron promatran, kod prolaza kroz oba proreza, odlučio je ponašati se kao čestica. Samo promatranje dovelo je do toga da elektron nije prošao kroz oba proreza, već samo kroz jedan. Promatrač je prekinuo funkciju valova, pukim promatranjem. Znanstvenici su zaključili da na ponašanje elektrona utječe znanje promatrača, svijest, te da je svijest promatrača ono što određuje način na koji će elektron putovati.
I upravo tu nalazimo mogućnost da vidimo svoj svijet i sebe same u novom svjetlu, jer to znači da smo dio svega i da svijest igra ključnu ulogu u svemiru. To je naša sposobnost da namjerno stvorimo stanje svijesti (misli, osjećaje, emocije i uvjerenja) koje usidre jednu mogućnost po našem izboru u stvarnost naših života. I to tvori puni krug između znanosti i najstarijih svjetskih duhovnih tradicija. I znanost i misticizam opisuju silu koja sve povezuje i daje nam moć da utječemo na ponašanje materije – i same stvarnosti – jednostavno putem načina percipiranja svijeta oko sebe.

Enisa77 Generalno, Napredna znanja